한국어

 

Bài học này dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn do Viện giáo dục trọn đời thuộc KCU chế tác. Để sử dụng được các bạn hãy nhấn vào nút của slide phải bên dưới, sẽ có một đoạn quảng cáo xuất hiện và sau đó các bạn có thể bắt đầu học. Các bạn có thể tìm kiếm các bài giảng khác ở “KGV Korean Grammar in Vietnamese”.

 

이 코스는 KCU(평생교육원)에서 베트남 학습자를 위해 제작한 것입니다.

 

his site